Тротоарен спирателен кран, ТСК

Шибърни кранове и ТСК
Равнопроходен, с присъединяване двустранна вътрешна цолова резба (BSP).Употребява се като спирателен и регулиращ уред в тръбопроводи за вода с битово, промишлено и друго предназначение (питейна вода, канализационни води и др). Употребява се също при свързването между основния водопровод и сградни водопроводни инсталации. Изделието може се предоставя окомплектовано с шиш (фиксирана дължина) за задвижване и охранително гърне.
  • Дизайн: EN 1074-1 и 2; EN 1171
  • Размер 3/4”....2”
  • Предназначение за номинално налягане PN16 bar
  • Хидравличен тест: EN12266-1
  • Температурен обхват 0°C...60°C
  • Клас на херметичност А