Пречистване на води

Ефективни съоръжения и прецизно оборудване за големи пречиствателни станции от градски тип. Комплексни решения и модулни станции за пречистване на питейни, отпадъчни и води от други източници.