Охранително гърне за ТСК и шибърни спирателни кранове

Нови ВиК продукти

Охранителните гърнета осигуряват възможност за достъп на средства за дистанционно задвижване на ТСК или спирателни шибри, положени в изкоп. HDPE охранителните гърнета на Wato са проектирани за ТСК и шибърни кранове с диаметри от DN40 до DN150.