Партньори

Партньори ВиК

WATO
Електрически задвижки

Партньори Индустрия

AYVAZ компенсатори, гъвкави метални връзки, кондензни гърнета, прибори за контрол на ниво, спирателна и регулираща арматура
Gefa
DUYAR чугунена спирателна арматура
ECONOSTO – всичко за промишлеността и енергетиката
PROVAL – пневмо и електро задвижки за спирателна арматура

Партньори Пречистване

Компания лидер в производството на системи за напопояване, самопочистващи филтри и модулни пречиствателни станции за различни приложения.
Haus – Производител на центрофуги и сепаратори
Ekoton – Производител на механично оборудване за ПСОВ
Topol Eco – Модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води
Colberge – Оборудване за приготвяне, дозиране и съхранение на реагенти

Партньори Противопожарни системи

Victaulic