Клапан поддържащ диференциално налягане FP 436

Клапанът за поддържане на диференциално налягане FP 436 е регулиращ клапан с хидравлично управление, с мембранно задействане, който поддържа минимално, предварително зададено, диференциално налягане между две точки (като смукателен и изпускателен филтър съответно преди и след помпата и т.н.), независимо от колебания на потока или вариации в налягането преди клапана.Задвижван от хидравличното налягане на линията
Херметично затваряне всеки път
Елиминира проблеми със заклинването
Ефикасен дизайн
Широка гама
Неограничен път на потока
Монолитна и единствена движеща се част – не изисква поддръжка
Опростен дизайн – ниски разходи
Предварителни фабрични настройки – гарантирано качество веднага
Онлайн обслужване – минимално време за престой.Защита на помпа от претоварване и кавитация
Гарантиране на минимален поток на помпата
by-pass авариен филтър
Рециркулация на помпа за пяна; поддържа нужното налягане на пяната
Балансиране на кръговете в системитеFP 436 е клапан за поддържане на диференциално налягане с хидравлично управление, с мембранно задействане, който поддържа минимално, предварително зададено, диференциално налягане между две точки, като смукателен и изпускателен филтър съответно преди и след помпата, и т.н.
Клапан за понижаване на налягането FP 730-59