Клапан за регулиране на налягането FP 420-00

Моделът FP 420-00 е клапан за регулиране на налягането, самозадвижващ се от хидравличното налягане, с мембранен контрол за намаляване на високо или нестабилно налягане преди клапана с цел поддържане на прецизно и стабилно налягане след клапана, независимо от колебания в потреблението или в налягането преди клапана.Регулиращ клапан еластомерен тип – ниски загуби на налягане
Единствена движеща се част, монолитна и изляна – не се изисква поддръжка
Опростен дизайн – ниски разходи
Предварително фабрично сглобен и настроен – гарантирано качество
Онлайн обслужване – минимално време за престойЗахранвачи на маркучи
Спринклерни системи със свръхналягане
Дренчерни системи със свръхналягане
Пяна
Водно захранване на пожарни хидрантиBERMAD FP 420-00 е клапан за регулиране на налягането, самоздвижващ се от хидравличното налягане, с мембранен контрол за намаляване на високо или нестабилно налягане преди клапана с цел поддържане на прецизно и стабилно налягане след клапана, независимо от колебания в потреблението или в налягането преди клапана.
Клапан за регулиране на налягането FP 42T
Клапан за регулиране на налягането FP 720-UL