Научете повече

За компанията

Нашата компания е основана през 2000 г. Оттогава ние се наложихме като водещ доставчик на арматура за управление на флуиди с приложение във водния сектор, промишлеността, противопожарните системи и напояването. Успехът ни се дължи на високото качество на предлаганата арматура, професионалната подготовка и висока квалификация на нашия екип, както и развитата дистрибуторска мрежа, изградена на територията на страната.

Прочетете повече
Прочети всички