Индустриал партс ООД е официален партньор на 10-ото юбилейно издание на Вода София 2016 г.


ВОДА СОФИЯ e единственото изложение в България във водния сектор.

ВОДА СОФИЯ се утвърди като форум на новите решения, платформа за стимулиране внедряването на иновативни системи и технологии, за обмен на добри практики между български и чуждестранни фирми. И през 2016 г. изложението ще представи ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, съоръжения за поддържане на водни басейни