Центрофуги за обезводняване на биологични утайки

Съоръжения и оборудване

Машините стандартно се състоят от:

  • Тип на задвижване – dual drive /с два двигателя, вкл. честотни инвертори/
  • Материал на бункера – duplex stainless steel 1.4470
  • Материал на винта – AISI 316
  • Система за управление – PLC Siemens Simatic