Колективът – тайната на 15 години успешен бизнес


Г-н Марков, каква е равносметката за изминалите 15 години, как бихте описали пътя, който изминахте?

Започнахме от нулата при голяма конкуренция. Пазарът, клиентите ни, проектите, които сме реализирали, и това, което направихме за 15 години, най-добре говори за нас. Процесът през цялото време беше и е интересен, същевременно труден и забавен, но най-вече много истински. Пораснахме заедно с компанията и научихме много за бизнеса и живота. Успяхме да изградим най-важното – силен екип от 50 души, а започнахме само трима. Усъвършенствахме преговорите на международно ниво, установихме стабилни бизнес отношения с партньорите си. А всичко тръгна от една-единствена идея, затова в компанията се гордеем с всеки един момент през тези 15 години изграждане.

Разкажете ни за партньорствата си, как се развиха бизнес отношенията ви с тях през годините?

Както споменах, започнахме от нулата на нов пазар с нови продукти. Никой не ни познаваше. Успяхме да се докажем с много постоянство, отношение към клиентите и всеотдайност. Често се шегуваха и ни сравняваха с Бърза помощ заради навременната ни реакция. Но заслугата за този комплимент дължим до голяма степен и на нашите партньори. Във ВиК сектора неведнъж сме реализирали успешни проекти с компании от ранга на Вато, Bermad, Orbinox, MIV и Duker. Сериозни партньори в сектор „Индустрия“ са ни фирми като Pentair, Ayvaz, Duyar, Econosto, Zamkon, SMS Tork, а в сектора „Пречистване“ разчитаме на доставчици като Azud, Ekoton, Haus и много други професионалисти. Наложихме доста по-различен стандарт на обслужване и предлагане на продуктова гама. Винаги сме били отворени за срещи, разговори и партньорства, и винаги ще бъдем. Това е ключът към развитието на бизнеса ни. Разбира се, промяната е най-константната величина, процесите, отношенията и нивата в компанията се усъвършенстват непрестанно, затова вярвам силно, че ще се справим с новите предизвикателства!

И като говорим за партньорства, няма как да не споменем и продуктите в портфолиото ви. Те са на водещи производители и все пак какво ги прави конкурентни на българския пазар?

Да, залагаме на водещи производители. Същевременно винаги сме налагали иновативни и непознати продукти. Имаше период, в който бяхме обвинявани, че в портфолиото на компанията присъстват продукти от непопулярни пазари, с които ние рискувахме. Но постепенно се превърнахме във фактор, с който браншът се съобразява. Затова ще продължим в тази посока и винаги ще се стараем да сме различни и водещи на пазара. Високото качество на продуктите, които предлагаме, е допринесло за реализирането в годините на редица успешни проекти. Като едни от най-значимите можем да отбележим пречиствателна станция за отпадъчни води в град Мездра. Пречиствателната станция е с проектен капацитет 15 984 еквивалент жители и е изградена на левия бряг на река Искър по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра". Компанията отговаряше за доставката, пуска и настройката на технологичното оборудване, нужно във всички етапи от пречистващата линия на станцията. Екипът на „Индустриал Партс“ ООД е изключително горд и с участието си в проекта „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие, и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие”. Новоизградената пречиствателна станция е с капацитет 56 626 еквивалент жители. Технологичната схема на пречистване включва механично, биологично итретично стъпало за отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор), стабилизиране и обезводняване на биологичните утайки и обеззаразяване на пречистените води. Не на последно място, изключително важен за нас, вече реализиран проект е доставката на 6 модулни мобилни пречиствателни станции за питейни води. Проектът е реализиран по спечелена обществена тръжна процедура с предмет „Повишаване капацитета на териториал- ните структури на ГДПБЗН – МВР за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Станциите ще бъдат използвани от звената на ГДПБЗН при извънредни ситуации и кризи. В сферата на обществените поръчки компанията има натрупан дългогодишен и успешен опит, като резултатите от него доказват трайно и авторитетно присъствие в обслужването на клиенти от публичната сфера. Особена гордост за фирмата са спечелените конкурси за доставки по обществени поръчки на регулатор на налягане „Ду 600“ за оптимизирането на водопреносната мрежа на гр. Кърджали с възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и много други през дългогодишния ни дейност.

С кои моменти от историята на компанията се гордеете най-много?

Гордеем се с всеки един момент, защото историята ни представлява пъзел, който редим вече 15 години. Дори и едно- единствено парче да липсва, един-единствен момент, картината нямаше да бъде същата. Нашата най-съкровена цел е историческият ни пъзел да не престава никога да се разраства, а да ни открива нови хоризонти.

Кое според вас дава най-значим принос за изграждането на една толкова успешна компания?

Колективът. Смея да твърдя, че имаме НАЙ-ДОБРИЯ и голям екип в сектора. Продължаваме да вървим напред, но с гордост се обръщаме назад към последните 15 години успешен бизнес!