Дискова възвратна клапа, междуфланцов тип, пружинна

Устройство за предотвратяване на обратния поток във водопроводи . Предназначение:Водопроводи с битово или промишлено приложение и различни функции: отпадни канализационни, производствени или питейна вода.
  • Междуфланцов тип
  • Налягане PN 10/16/25
  • Присъединителни размери  EN 1092-2 ISO 7005-2 (между фланци)
  • Размер DN40....400<br><br>
Възвратна клапа - междуфланцов тип, свободен диск
Категория
Възвратни клапи
3/8
Възвратна клапа на фланци